Wykłady

Kursy i rekolekcje Wspólnoty Jezusa Księcia Pokoju

Maj 2015 rok – Kurs IZAJASZ – pokazujący narodziny Biblii, proces kształtowania, natchnienie, rodzaje literackie i języki w niej obecne. Lecz przede wszystkim pomagający nawiązać osobistą relację ze Słowem Bożym– Jezusem Chrystusem.Maj 2017 rok – Kurs JAN – formacja uczniów – zwany „sercem” Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jest to kurs duchowości uczniostwa. Pomaga wejść na drogę bycia umiłowanym uczniem Mistrza, Jezusa Chrystusa, by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Celem kursu jest doprowadzenie uczestnika do tego, aby stał się uczniem jedynego Mistrza – Jezusa, by tak jak Jan był umiłowanym uczniem, który spoczywa na sercu Jezusa, który zna i słyszy Jego głos. Kurs ten uczy tego jak słuchać Boga, w jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia, jak stać się Jego przyjacielem, jak sprawić by relacje, w które wchodzimy były zdrowe i budowane w miłości i prawdzie, jak stać się uczniem, który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On. Kurs ukazuje na podstawie postaci św. Jana nie tylko jak być uczniem Jezusa, ale także jak formować kolejnych uczniów Jedynego Mistrza.
Lipiec 2018 rok –Kurs EMAUS –  podstawowy kurs biblijny, który jest wprowadzeniem w Biblię i uczy tego, jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. To czas na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca, dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi rozpoznanie Chrystusa tak, jak dał się On rozpoznać uczniom z Emaus – w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, aby mógł stać się świadkiem Boga żyjącego. Wykłady Wspólnoty Jezusa Księcia Pokoju

 

2016 rok

2017 rok

2018 rok