Start

O wspólnocie:

Wspólnota powstała w listopadzie 2015 r., jako owoc ewangelizacji w parafii. Charakteryzuje się modlitwą charyzmatyczną, formacją biblijną oraz ewangelizacyjną.

Nazwa

Nazwa wspólnoty jest określeniem jej źródła, które zapoczątkowało jej istnienie oraz wyraża jej charakter.

  • Wspólnota Jezusa – gdyż wierzymy, iż było to Jego pragnieniem, aby wspólnota powstała oraz że On jest jej założycielem i opiekunem. W tej wspólnocie pragniemy iść za Jezusem jak uczniowie.
  • Księcia Pokoju – (por. Iz 9,5) to określenie Mesjasza z Księgi Izajasza odnosiło się do Dzieciątka Jezus – droga wspólnoty ma być drogą pokory i pokoju, dziecięcej ufności i zawierzenia Bogu Ojcu.

Cel

Celem wspólnoty jest realizowanie przykazania miłości, aby stać się umiłowanym uczniem Jezusa. Wspólnota jest zatem:

  • Szkołą miłości objawionej przez Jezusa
  • Szkołą miłości do Boga
  • Szkołą miłości bliźniego
  • Szkołą ewangelicznej miłości samego siebie

Misja

Misją wspólnoty jest realizowanie miłości wewnątrz i na zewnątrz wspólnoty (szczególnie wobec zagubionych, pomoc i ewangelizacja). Największym wyrazem miłości jest przyprowadzenie innych do Źródła miłości, do Boga i czynienie uczniów.

 

Spotkania:

Spotkania ogólne odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w sali Jezusa Księcia Pokoju, salka katechetyczna Domu Zakonnego Parafii św. Antoniego w Pile.

Założyciel wspólnoty:

br. Łukasz Kopeć

Aktualny opiekun wspólnoty:

br. Łukasz Stec

Kontakt:

wjkp.pila(at)gmail.com