Plan spotkań i wykładów tematycznych 2019

KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
04.04.
„Nabożeństwo pojednania”
02.05.
majówka
Nie ma spotkania wspólnoty

06.06.
Modlitwa uwielbienia +
wykład:„Nowa szczodrość”
04.07.
Modlitwa uwielbienia +
„grupki integracyjne”
11.04.
ADORACJA +
mała grupa na salkach
09.05.
ADORACJA +
mała grupa na salkach
13.06.
ADORACJA +
11.07.
Modlitwa uwielbienia +
„grupki integracyjne”
18.04.
WIELKI CZWARTEK

16.05.
Modlitwa uwielbienia +
wykład: „Nowe źródła siły”
20.06.
BOŻE CIAŁO

18.07.
Modlitwa uwielbienia +
„grupki integracyjne”
25.04.
MSZA ŚWIĘTA na salce +
agapa
23.05.
MSZA ŚWIĘTA na salce +
agapa
27.06.
REKOLEKCJE WSPÓLNOTOWE

25.07
Modlitwa uwielbienia +
„grupki integracyjne”
 
30.05.
Modlitwa uwielbienia +
wykład: „Nowe przyjaźnie”