Życzenia Wielkanocne

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.
Licz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani
i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała, ani kości,
jak ja mam”
(Łk 24, 36-40).

 

Drodzy Bracia i Siostry

Choć Święta Zmartwychwstania Pańskiego już za nami, wiemy jednak, że liturgia pozwala nam celebrować TEN DZIEŃ przez osiem dni. Potem, w kolejnych tygodniach cieszymy się obecnością Zmartwychwstałego i czekamy na dzień Pięćdziesiątnicy, na moc z wysoka – na Ducha Świętego.

Zmartwychwstanie naszego Pana przekracza ograniczenia czasu i przestrzeni, które są obecnie naszym udziałem bardziej niż kiedykolwiek. Poprzez te oraz nasze osobiste ograniczenia i przeciwności zwycięsko przebija się przesłanie Zmartwychwstałego, który przekonuje, że żyje i ma pomysł na nasze życie – chce z nas uczynić wspólnotę świadków Jego zmartwychwstania w mocy swojego Ducha.

W tym czasie zachęcam Was do posłuchania Jezusa i przyjęcia Jego pokoju; zbliżmy się do Niego i dotknijmy Go. Zróbmy wszystko, żeby pozwolić się przekonać, że On jest i wciąż obdarza nas światłem i życiem.

Pozdrówcie Wasze rodziny i zapewnijcie o jedności. Ufam, że za niedługo będziemy mogli się spotkać.

br. Łukasz Stec OFMCap

Piła, 17 kwietnia 2020